Кибер365 үйлчилгээ

Манай ур чадварыг олж нээ

Кибер эрсдлийн үнэлгээ

Ямар хөрөнгө эмзэг болохыг тодорхойлоод дараа нь эдгээр хөрөнгийг хамгаалах хамгийн сайн арга замыг тодорхойл

Кибер тулааны багуудыг үүсгэх, удирдах, байрлуулах

Хамгаалалт хийх

writing on computer

ҮНДСЭН ДАРГА

Манай кибер шинжээчдийн нэгийг захиалаарай

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Кибер аюулгүй байдлын бодлого, журам

Кибер аюулгүй байдлын бодлого нь танай ажилтнуудын зан үйлийн хэм хэмжээг тогтоож, таны зарим эмзэг байдлыг арилгаж болзошгүй юм

Мэдээллийг хамгаалах ерөнхий шаардлага (GDPR)

Нууцлалын нөлөөллийн үнэлгээ

Business Partners at Work