Кибер бодлого ба журам

Ажилтнуудынхаа үндсэн дүрмийг тогтооход туслах

Бид танд туслах болно:

  • Одоо байгаа бодлого, журмыг хянах

  • Шинэ бодлого, журам бичих

  • Өөрчлөх боломжтой загваруудыг бас авах боломжтой

  • NZ хамгаалалтын аюулгүй байдлын шаардлага (PSR) -д хамааралтай эсэхийг авч үзье

  • NZ Мэдээллийн аюулгүй байдлын гарын авлага (ISM) -ийг ашиглах боломжтой эсэхийг харах

  • Кибер тэсвэртэй байдлын тойм

  • Кибер чадварын төлөвшлийн загвар

  • Кибер сургалтын замын зураглал