Кибер аюулгүй байдлын талаархи мэдлэг олгох сургалт

Кибер хамгаалагчдаа сургах

Таны мэдээллийг хэн хайж байна вэ? 

Бид танай ажилтнуудыг интернет, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглахдаа юуг анхаарах ёстойг сургадаг хэд хэдэн сургалттай. Ажилтнууд таны мэдээллийг хакеруудаас хамгаалахын ач холбогдлыг мэдэх болно. Кибер аюулгүй байдлыг ажилтнууддаа анхаарч байхын тулд энэ сургалтыг зургаан сар тутамд эсвэл жил бүр хийх хэрэгтэй.

Хичээлийн үр дүн

Энэхүү танилцуулга нь танай ажилтнуудад туслах болно

  • Цахим аюулгүй байдлын янз бүрийн элементүүдийн суурь тоймыг олж авах

  • Интернетэд аюулгүй байдлыг хадгалахын ач холбогдлыг ойлгох

  • Интернет ашиглахдаа юуг хамгаалах талаар ойлголттой болох

  • Интернетэд бай болох, вирус, хакеруудыг бизнестээ нэвтрүүлэхээс хэрхэн зайлсхийх вэ

Cyber Quote 9.png